دعاوی کیفری

دعاوی کیفری دعاوی است که موضوع آن افعال مجرمانه و مجازات های قانونی میباشد.دعاوی کیفری شامل دعاوی جنایی و دعاوی کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول،خبانت در امانت، ضرب و جرح، قتل و غیره میباشد.

دکمه بازگشت به بالا