دعاوی خانواده

دعاوی خانواده به دعاوی مرتبط با زوجین میباشد شامل دعاوی طلاق، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، حضانت، مطالبه نفقه، ملاقات فرزند، عقد نکاح، ازدواج. طبق قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی خانوادگی محاکم خانواده می باشند. طبق آمار بیشترین دعاوی در محاکم خانواده، پرونده های طلاق است.

دکمه بازگشت به بالا