دعاوی بین المللی

دعاوی بین المللی به آن دسته از دعاوی اطلاق می شود که شامل حقوق بین الملل عمومی و یا خصوصی می شوند. در عرف دعاوی بین المللی به دعاوی خارج از مرزهای یک کشور اطلاق می شود.

دکمه بازگشت به بالا